x
Webgune honek jada ez du denda gisa funtzionatzen. Hemen TALKA-ren eta ESAN OZENKI Records-en katalogoa kontsulta dezakezu.

TWITTER
BIDEO

No more tour (trailer)